Terug naar Projecten

3D scanning voor uitbouw

Bouw

3D-scannen voor een uitbouw

Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een uitbouw, is gedetailleerde en nauwkeurige informatie cruciaal. Om aan deze eisen te voldoen en het proces te stroomlijnen, hebben we gebruikgemaakt van 3D scannen. In dit artikel leg ik uit waarvoor 3D-scannen kan worden ingezet bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een woonhuis, met de focus op de voorbereiding van een uitbouw.

Waarom 3D-scannen voor een uitbouw?

Een uitbouw aanvragen vereist een grondig begrip van de bestaande structuur. 3D-scanning biedt een gedetailleerde en efficiënte manier om de nodige gegevens te verzamelen, waardoor het ontwerpproces wordt verbeterd en het indienen van de bouwaanvraag wordt vergemakkelijkt.

Aanpak

Siteanalyse:
Voordat we begonnen met het 3D-scannen, voerden we een grondige analyse uit van het bestaande huis en de potentiële uitbreidingsgebieden. Dit stelde ons in staat om de exacte locatie en omvang van de uitbouw te bepalen.

Planning van Scanposities:
We identificeerden strategische posities voor de 3D-scanners om een uitgebreid beeld van het woonhuis en de beoogde uitbouw te verkrijgen. Speciale aandacht werd besteed aan kritieke punten zoals aansluitingen op bestaande structuren.

Scannen van Bestaande Structuur:
Het woonhuis werd volledig gescand, zowel van binnen als van buiten, om een nauwkeurig digitaal model te creëren. Hierbij werden details zoals ramen, deuren, daklijnen enz. vastgelegd door de 3d scanner. 

Visualisatie van de Uitbouw:
Het resulterende 3D-model werd aangepast om de voorgestelde uitbouw visueel weer te geven. Dit gaf een duidelijk beeld van het eindresultaat en was een waardevolle toevoeging aan de bouwaanvraag.

Bouwen van de uitbouw:
Omdat de huidige situatie nauwkeuring in beeld is past de uitbouw in 1x. De maatvoering van de scan is bijna op de mm nauwkeurig. De uitbouw kan prefab gebouw worden en sluit passend op de bestaande bouw.

Meer weten over dit project?