Terug naar Projecten

3D scannen in het aardbevingsgebied

Bouw

Lange historie
In de afgelopen decennia zijn de provincie Groningen en de randen van de provincies Friesland en Drenthe geconfronteerd met een uitdaging die diep geworteld is in de aard van haar landschap: bodemdaling en de daarmee samenhangende aardbevingsproblemen. Deze fenomenen, voortkomend uit gaswinning, hebben een onmiskenbare impact op de regionale gemeenschap en op de gebouwde omgeving.

Sinds 1963 wordt er gas gewonnen uit het Groningerveld. In 1986 ontstonden de eerste aardbevingen. In de afgelopen decennia is de impact van de gaswinning op de regio steeds duidelijker geworden. Er ontstond schade aan funderingen en aan gebouwen en het dreef de mensen in Groningen tot wanhoop door huizen die verzakken en onbewoonbaar worden. In 2018 heeft de Nederlandse regering besloten dat er uiterlijk in 2030 een einde moet komen aan de aardgaswinning in Groningen.

Op dit moment is de gaswinning flink teruggeschroefd, maar vormt nog steeds een veiligheidsrisico voor mensen in de regio. Duizenden al beoordeelde huizen wachten op versterking en vele gebouwen worden nog beoordeeld.


Situatie in kaart

Voor het bepalen van het bouwkundig versterkingsadvies moet de constructie van het betreffende gebouw in kaart worden gebracht. Als deze aanwezig zijn, wordt er eerst gekeken naar de bestaande bouwtekeningen. In veel gevallen zijn geen goede bouwtekeningen voorhanden, of zijn de bestaande bouwtekeningen niet meer betrouwbaar. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een project waar de firma Tikwa is ingezet.

Tim Kwant, oprichter en eigenaar van Tikwa zegt: “Omdat er geen actuele tekeningen aanwezig zijn voor het object, zijn wij ingeschakeld om een 3D-scan uit te voeren.”


3D-model in Revit
Om te bepalen of een object in aanmerking komt voor versterking, moet het worden doorgerekend door een constructeur. De rekensoftware van de constructeur vraagt om een accuraat 3D-model in Autodesk® Revit, waarin de constructieve elementen zijn meegenomen. Deze elementen zijn mede bepalend voor de stevigheid en stijfheid van een bouwwerk. Het 3D-model wordt door de constructeur gebruikt om een simulatie van een aardbeving uit te voeren. Hieruit volgen de zwakke plekken van het object, waar de woning of het complex zal bezwijken tijdens een aardbeving.Meer weten over dit project?

Nu er stappen gemaakt worden bij het verbeteren van de veiligheid in het aardbevingsgebied in Groningen, is het aangenaam dat innovatieve technologie kan worden ingezet om sneller doeltreffende oplossingen te bieden. 3D-laserscantechnologie speelt een cruciale rol bij het nauwkeurig in kaart brengen van de bouwkundige staat van gebouwen en biedt waardevolle inzichten voor data-analyse en het doorrekenen van constructies. 

Dankzij het nauwkeurig in kaart brengen van woningen kunnen prefab versterkingsoplossingen worden geïntegreerd om de snelheid van het versterkingsproces verder te verhogen. Voor bewoners in het gebied betekent het structureel verbeteren van hun woningen een vooruitzicht op een veiligere toekomst met meer stabiliteit en welzijn in de regio.