Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacy- en Cookieverklaring TIKWA3D

Laatste update: 11-1-2024

Introductie

Welkom bij de privacyverklaring van TIKWA3D. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, en hoe we ervoor zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is TIKWA3D, gevestigd te Wildervank aan de Nijlgans 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75685477

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door TIKWA3D worden verzameld en verwerkt van bezoekers van de websites en gebruikers van diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Jonger dan 16 jaar

Indien u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen gegevens op onze website invullen met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring heeft gelezen. Wij verzoeken u vriendelijk geen persoonsgegevens in te vullen zonder deze toestemming.

Niet van toepassing op derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens op websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. TIKWA3D is ook niet verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Verzamelde gegevens en doeleinden

Wij verzamelen diverse gegevens, waaronder inloggegevens, personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto’s/afbeeldingen, en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, chatgegevens, en gegevens bij het invullen van het contactformulier). Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en het uitvoeren van overeenkomsten. We gebruiken ze ook om u op de hoogte te houden van bestellingen, ontwikkelingen, en om informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

Gebruik van cookies

We maken gebruik van verschillende soorten permanente en sessie cookies. Deze worden ingezet voor verschillende doeleinden, waaronder het vergemakkelijken van het inloggen, onthouden van voorkeuren, sociale media functionaliteiten, analyseren van websitebezoeken, en personaliseren van advertenties.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen van cookies zijn beschreven in het cookiegedeelte van deze privacyverklaring. U kunt op elk moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Toegang tot persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen, zoals IT-partners, leveranciers, en bezorgdiensten. TIKWA3D waarborgt dat deze derden de gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). TIKWA3D neemt passende maatregelen om te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn volgens de standaarden binnen de EER.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, of onrechtmatig gebruik.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Binnen uw account kunt u bepaalde gegevens zelf wijzigen. Voor vragen en verzoeken kunt u contact opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Klachten

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u dit aan ons melden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

TIKWA3D
Nijlgans 9
9648DX Wildervank
info@tikwa3d.nl
06-42652111 (voor informatie en vragen)